Op 16 mei organiseert OBB spelmakers + ruimtedenkers een ultiem kennis- en netwerkmoment: de BOSS-dag 2023, een kennis- en netwerkdag voor ambtenaren van regionale en lokale overheden op het gebied van BOSS (Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten) in de openbare ruimte.

De dag heeft als doel om gezamenlijk met gemeenten en overheden stappen te zetten in een uitdagende, inclusieve en toekomstbestendige buitenruimte voor Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten.

Er staat een inhoudelijk sterk programma gepland, afwisselend met netwerkmomenten. Om zo een optimale kennisdag op het gebied van BOSS te ervaren. Eén van de sprekers is Marco te Brömmelstroet. Hij zal de bezoekers van de kennisdag inspireren over de gedachtegang van De Rechtvaardige Straat.

“De straat waar je gezamenlijk woont, van jong tot oud, met planten en dieren. Waar je zorgeloos leeft en gevaar wordt beperkt door middel van een optimale inrichting van de straat. Waar aandacht is voor ecologie en sociaal welzijn, met als uitgangspunt dat de verschillende soorten gebruikers even zwaar wegen bij het inrichten van straten en wijken.

Door verschillende bewoners vraagt de inrichting om diverse perspectieven. Door samen te werken (bewoners, experts, belangengroepen etc.) ontstaat een gezamenlijk optimaal straatbeeld.”

Thema’s als duurzame gebiedsontwikkeling, eenzaamheid, positieve gezondheid, zelfredzaamheid, beheersbaarheid, leefbaarheid, integraal werken en databeheersing krijgen een plek op deze BOSS-dag. Steeds met als uitgangspunt en doel de BOSS-visie: een buitenruimte die voor iedereen uitnodigt en uitdaagt tot samen Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten.

Het programma en meer informatie

Het programma en meer informatie is te vinden op www.obb-ingenieurs.nl/bossdag-2023

Daar vind je een interessante mix tussen bekende inspirerende sprekers, zoals Dave Ensberg (Jantje Beton) en Marco Te Brömmelstroet en werksessies van mede-vakidioten, amBOSSadeurs die volop bezig zijn met BOSS.

De dag wordt centraal in Nederland gehouden, in de Basiliek in Veenendaal, op loopafstand van intercitystation Veenendaal-De Klomp.

Enthousiast geworden om op de BOSS-dag aanwezig te zijn? Wees er snel bij en ga naar www.obb-ingenieurs.nl/bossdag-2023 om je aan te melden.

 

Wil jij ook een rechtvaardige straat?