Op 27 september 2022 hebben we de eerste werksessie gehouden met ondertekenaars van het manifest. De groep van 33 deelnemers aan de werksessie bestond uit vertegenwoordigers van organisaties en individuele ondertekenaars. Allen zeer gemotiveerd om verder invulling te geven aan De Rechtvaardige Straat.

Tijdens de werksessie is gewerkt aan initiatieven rondom drie hoofdonderwerpen:

  • Schoolomgevingen
    Hierbij stond de vraag centraal hoe we aan de slag kunnen met De Rechtvaardige Straat in schoolomgevingen. Samen zijn initiatieven besproken zoals het in gesprek gaan met een aantal bekende scholen. Maar ook initiatieven als het activeren van kinderen en scholen via het kindermanifest en het organiseren van interactieve lessen op scholen rond het onderwerp spelenderweg (lerend) naar school.
  • Gemeenten
    Voor het concretiseren van De Rechtvaardige Straat binnen gemeenten zijn initiatieven besproken en verrijkt zoals het organiseren van sessies ‘omdenken’ van landelijke normen naar ‘gemeentelijke stijl’. Maar ook het inrichten van leer- en experimenteer straten en het inbrengen van de stem van de omgeving in het ontwerpproces. Ook is besproken hoe we  de Leidraad Groningen breder kunnen toepassen en of en hoe De Rechtvaardige Staat gekoppeld kan worden aan onderhoud of projecten  in een buurt.
  • Ondersteuning
    Bij dit onderwerp is gewerkt aan ideeën en initiatieven voor ondersteuning vanuit de ondertekenaars en belanghebbenden bij het concretiseren van De Rechtvaardige Straat in de praktijk. Denk daarbij aan de koppeling met het onderwijs en afstudeeropdrachten, het organiseren van bijeenkomsten voor relevante groepen en het samenwerken tussen verschillende organisaties en belanghebbenden.

Vervolgstappen

De initiatieven die naar voren zijn gebracht rondom de drie hoofdonderwerpen zullen onder begeleiding van Milou van Mierlo (RHDHV), Sander Schellinger (Club voor Geweldige Ideeën, CVGI) en Sander Buningh (BAM) verder worden uitgewerkt.

Meer informatie over het vervolg van de initiatieven en een volgende werksessies begin 2023 volgen op deze website.

Wil jij ook een rechtvaardige straat?