Wil jij ook een rechtvaardige straat?

Doe mee en onderteken de principes

Een rechtvaardige straat is een plek waar we de rijkdom van de openbare ruimte ten volle kunnen ervaren en benutten. Waar niet één activiteit, zoals ons verplaatsingsgedrag, andere activiteiten bedreigt of onmogelijk maakt.

De vijf principes voor een rechtvaardige straat zijn:

1. Openbare ruimte

Steden en dorpen zijn plekken waar wij, mensen, gezamenlijk wonen. De straat is de ruimte tussen onze huizen. Dit is openbare ruimte. 

 

2. Variatie

Op straat kunnen mensen van jong tot oud allerlei verschillende dingen doen. Kinderen kunnen er opgroeien, planten kunnen er groeien, dieren kunnen er een plek hebben. Er kan worden gespeeld, ontmoet, gewinkeld. Je kunt er rondkijken, deel zijn van de omgeving en de gemeenschap en je kunt er doorheen reizen. Voor welke activiteiten een straat wordt ingericht, hangt af van de plek.

 

3. Zorgeloosheid

In onze straten kunnen alle mensen gezond leven, zowel geestelijk als lichamelijk. Je hoeft er niet bezig te zijn met de vraag hoe je voorkomt dat je wordt aangereden. Ook niet met de vraag of je per ongeluk een ander kan doden of verwonden. We richten onze aandacht op de vraag hoe we het gevaar wegnemen.

 

4. Inspraak

Omdat op straat diverse activiteiten plaatsvinden, wordt de inrichting uitgedacht en uitgevoerd door een diverse groep mensen uit verschillende disciplines. Zij geven elkaar nieuwe perspectieven op de vraag waar een straat eigenlijk voor dient. Bewoners nemen deel als burgers, niet als passieve gebruikers van een door experts ingerichte ruimte.

 

5.  Maatschappelijke controle

We hebben controle over de gereden snelheid op straat. Straten kunnen dan worden ingericht aan de hand van andere uitgangspunten dan de snelheidslimiet van onze voertuigen.

Teken het manifest voor een rechtvaardige straat!

Vul het onderstaande formulier in om mee te doen

Ja, ik steun de principes voor een rechtvaardige straat!
  Mijn voor- en achternaam mogen weergegeven worden op deze website?*

  Ik wil als organisatie ondertekenen of meedoen (we nemen contact op via mail)

  Ik wil per mail op de hoogte blijven

  Laat je inspireren door mede-ondertekenaars van het manifest

  Wandelvriendelijke omgevingen

  Autoparkeerplek verandern naar een fietsparkeerplek

  Wees moedig en durf de status quo uit de status quo uit te dagen

  Afwijken van de norm bij woning- en stedenbouwkundige projecten

  Verhalen als middel voor betrokkenheid

  Opzetten werkgroep Groene Mobiliteit