Ondertekenaars

De openbare ruimte in steden is al lang niet meer de verblijfsruimte voor iedereen die het ooit was. Het is nu een verkeersruimte waar de auto de meeste ruimte opeist. Tegelijkertijd wordt het steeds drukker en kan ons huidige mobiliteitssysteem niet verder groeien. Met de rechtvaardige straat willen wij beleidsmakers, gemeenten en andere partijen die zich bezighouden met verkeersveiligheid aanzetten tot een andere manier van nadenken. Zodat er inzichten en oplossingen komen die zorgen dat de straat weer een plek wordt waar we de rijkdom van de openbare ruimte ten volle kunnen ervaren en benutten. Waar niet één activiteit, zoals ons verplaatsingsgedrag, andere activiteiten bedreigt of onmogelijk maakt. Om een beweging op gang te brengen hebben een manifest opgesteld. Want samen komen we verder.

Met wie zijn we al:

Wil jij ook een rechtvaardige straat?