Hilversum100 heeft actief actie ondernomen om de straat rechtvaardiger te maken.

Hilversum100 heeft actief stappen ondernomen om de straat rechtvaardiger te maken door het toepassen van het principe van ‘Inspraak’. Dit werd gerealiseerd door het opzetten van de werkgroep Groene Mobiliteit, die te vinden is op de website https://hilversum100.nl/themas/groene-mobiliteit/. De werkgroep houdt regelmatig onafhankelijke overleggen met bewoners, ondernemers en organisaties zoals de Fietsersbond en Rover, los van de gemeente, om te bespreken welke veranderingen zij graag in Hilversum zouden willen zien.

Dit proces heeft geleid tot de oprichting van verschillende belangengroepen, waaronder ‘Veilig met de fiets naar school’ en ‘Team Kabelgoot’. Een kerngroep is verantwoordelijk voor het overbrengen van deze ideeën naar de gemeente.

Concrete lessen voor anderen:

Een effectieve aanpak begint met een bescheiden startpunt, zoals één straat als voorbeeld. Het is cruciaal om klagers en NIMBY-types te vermijden en in plaats daarvan de focus te leggen op het verzamelen van constructieve denkers en doeners. Door deze positieve en betrokken groep bij elkaar te brengen, wordt de basis gelegd voor een succesvol initiatief dat opbloeit met ideeën en actie.

Indien u meer wilt weten, aarzel dan niet om contact op te nemen met Hilversum100, via mobiliteit@hilversum100.nl.

 

Wil jij ook een rechtvaardige straat?