STR.AAT heeft proactief stappen ondernomen om de straat een rechtvaardigere plek te maken. Binnen onze organisatie hebben we ons gericht op verschillende principes, met een specifieke focus op:

  1. Variatie, Op straat kunnen mensen van jong tot oud allerlei verschillende dingen doen. Kinderen kunnen er opgroeien, planten kunnen er groeien, dieren kunnen er een plek hebben. Er kan worden gespeeld, ontmoet, gewinkeld. Je kunt er rondkijken, deel zijn van de omgeving en de gemeenschap en je kunt er doorheen reizen. Voor welke activiteiten een straat wordt ingericht, hangt af van de plek.
  2. Zorgeloosheid, In onze straten kunnen alle mensen gezond leven, zowel geestelijk als lichamelijk. Je hoeft er niet bezig te zijn met de vraag hoe je voorkomt dat je wordt aangereden. Ook niet met de vraag of je per ongeluk een ander kan doden of verwonden. We richten onze aandacht op de vraag hoe we het gevaar wegnemen;
  3. Inspraak, Omdat op straat diverse activiteiten plaatsvinden, wordt de inrichting uitgedacht en uitgevoerd door een diverse groep mensen uit verschillende disciplines. Zij geven elkaar nieuwe perspectieven op de vraag waar een straat eigenlijk voor dient. Bewoners nemen deel als burgers, niet als passieve gebruikers van een door experts ingerichte ruimte.

De STR.AAT werkt aan diverse projecten waarbij verhalen gebruikt worden om plaatselijke betrokkenheid te creëren. In eenvoudige bewoordingen gezegd, worden er verhalen gebruikt – vooral van kinderen, jongeren en ouderen – om na te denken over de straat. De straat is een openbare ruimte voor IEDEREEN, voor spel en ontspanning, voor ontmoeting en gemeenschap (maar ook voor anonimiteit, voor wie dat wenst). Het doel is om een stem te geven aan iedereen, inclusief degenen die normaal gesproken minder gehoord worden.

Concrete lessen voor anderen:

In onze samenleving streven velen naar verandering, naar een rechtvaardigere en inclusievere wereld. Maar hoe kunnen we dit bereiken? In dit artikel delen we concrete lessen die anderen kunnen leren als het gaat om participatie en het streven naar verandering. We putten uit onze ervaringen en benadrukken enkele belangrijke principes die kunnen leiden tot effectieve betrokkenheid en positieve verandering.

Neem je tijd: Participatie met het oog op verandering vraagt tijd en inzet van mensen. Het is belangrijk om voldoende tijd te nemen om de gemeenschap te begrijpen, om relaties op te bouwen en vertrouwen te winnen. Haastige beslissingen kunnen leiden tot oppervlakkige resultaten, terwijl geduld en zorgvuldigheid vruchtbare grond bieden voor duurzame verandering.
Wees duidelijk: Een effectieve betrokkenheid vereist heldere communicatie. Vermijd moeilijke taal en benader mensen met eenvoudige vragen. Door open en begrijpelijk te communiceren, kun je het meeste te weten komen over de leefwereld, het denken en de gebruiken van de gemeenschap. Zo ontstaat er ruimte voor waardevolle inzichten en dialoog.

Vertel zelf: Denk na over hoe je zaken aanpakt en vooral waarom. Wees niet bang om je eigen ervaringen te delen. Door jouw persoonlijke verhalen te delen, creëer je verbinding en begrip. Het delen van ervaringen kan anderen inspireren en aanmoedigen om hun eigen perspectieven te delen, wat leidt tot een rijkere en diversere betrokkenheid.

Wees open: Het is van essentieel belang om open te staan voor andere meningen en perspectieven. Andere standpunten zijn niet per definitie ‘fout’, maar vinden altijd ergens hun oorsprong. Wees kritisch, maar ook bereid om andere perspectieven te begrijpen en te respecteren. Richt je op het systeem en niet alleen op individuen om daadwerkelijke verandering teweeg te brengen.

Zoek gemeenschappelijke doelen: Ga uit van het beste in mensen en identificeer gemeenschappelijke doelen. Door te focussen op gedeelde streefdoelen kunnen we samenwerken aan het aanpakken van problemen en het verwezenlijken van verandering. Het is van groot belang om bruggen te bouwen en de diversiteit aan stemmen en perspectieven te omarmen in het streven naar een betere toekomst.

Hou je vast aan onze basisprincipes: In dit alles is er geen ruimte voor racisme, LGBTIA+-haat of intolerantie. Onze gedeelde basiswaarden staan altijd centraal. Het systeem mag nooit een excuus zijn om deze waarden niet na te streven. Dit is de enige beperking op een open blik, omdat we geloven dat echte verandering alleen kan plaatsvinden wanneer we streven naar een inclusieve en rechtvaardige samenleving.

Indien u meer wilt weten, aarzel dan niet om contact op te nemen met STR.AAT, via koos@str-aat.be.

Wil jij ook een rechtvaardige straat?