Kees Zwaan heeft zich actief ingezet om straten rechtvaardiger te maken en de nadruk te leggen op wandelvriendelijke omgevingen.

Zijn inspanningen omvatten de betrokkenheid bij de inspraak op de nota hoofdwegenstructuur en mobiliteit in de gemeente Deventer, waarbij hij aandacht vroeg voor ruimte voor lopen en het toepassen van het STOMP-principe. Momenteel is hij betrokken bij een focusgroep en zijn inzet loopt nog steeds. Daarnaast heeft hij als vrijwillig belangenbehartiger bij Wandelnet Gelderland bijgedragen aan omgevings- en mobiliteitsvisies, waarbij het creëren van een beweegvriendelijke omgeving centraal staat.

Inspraak op nota hoofdwegenstructuur en mobiliteit in gemeente Deventer

Kees Zwaan heeft actief deelgenomen aan de inspraakprocedure met betrekking tot de nota hoofdwegenstructuur en mobiliteit in de gemeente Deventer. Hierbij heeft hij gepleit voor aandacht voor ruimte voor lopen en het toepassen van het STOMP-principe. Hij merkte op dat lopen geen prominente rol speelde in de plannen en vroeg om meer aandacht voor voetgangers.

Betrokkenheid bij een focusgroep

Op dit moment is Kees Zwaan betrokken bij een focusgroep die gericht is op het creëren van een rechtvaardigere straat. Dit geeft aan dat het proces nog steeds gaande is en dat zijn inspanningen voortduren. Door deel te nemen aan deze focusgroep kan hij zijn expertise en standpunten delen en bijdragen aan de discussie over het bevorderen van wandelvriendelijke omgevingen.

Bijdragen aan omgevings- en mobiliteitsvisies via Wandelnet Gelderland

Als vrijwillig belangenbehartiger bij Wandelnet Gelderland heeft Kees Zwaan zijn bijdrage geleverd aan omgevings- en mobiliteitsvisies in verschillende gemeenten. Hierbij staat het creëren van een beweegvriendelijke omgeving centraal. Zijn betrokkenheid bij deze initiatieven illustreert zijn inzet voor het bevorderen van wandelen en het belang van een omgeving die uitnodigt tot fysieke activiteit.

Concrete lessen voor anderen:

1.Het doorbreken van de dominantie van de auto in de openbare ruimte vereist volharding en voortdurende inspanningen. Het proces om wandelen en lopen als belangrijke vormen van mobiliteit te erkennen, kan uitdagend zijn, maar er is steeds meer draagvlak om dit op de agenda te krijgen.

2.In binnensteden wordt vaak de nadruk gelegd op economische belangen, waardoor het belang van wandelen soms ondergeschikt wordt gemaakt. Het vinden van een evenwicht tussen economische overwegingen en het creëren van wandelvriendelijke omgeving.

Indien u meer wilt weten, aarzel dan niet om contact op te nemen met Kees Zwaan, via kzwaan@wandelnet.nl.

 

Wil jij ook een rechtvaardige straat?