Melchior Spruit heeft actief actie ondernomen om de straat rechtvaardiger te maken.

Melchior Spruit heeft de conventionele normen uitgedaagd door de straat letterlijk terug te eisen. Hij heeft ervoor gekozen om de auto’s van de weg te fietsen en over (auto)wegen te lopen. Deze gedurfde acties hebben de aandacht gevestigd op de ruimte die auto’s innemen.

Om een rechtvaardigere straat te realiseren, heeft Melchior zich ook gericht op het verbeteren van de fysieke omgeving. Hij heeft plantenbakken geadopteerd en onderhouden, waardoor groen en natuurlijke schoonheid terugkeerden naar de straat. Bovendien heeft hij zich toegelegd op het opruimen van vuil, waardoor een schonere en aantrekkelijkere omgeving is ontstaan voor voetgangers en fietsers.

Concrete lessen voor anderen:

Wees moedig en durf de status quo uit te dagen: Melchior heeft laten zien dat het nodig is om buiten de gebaande paden te treden en conventionele normen ter discussie te stellen om verandering te bewerkstelligen. Gehoorzaamheid aan de Staat kan in sommige gevallen leiden tot stagnatie, dus is het essentieel om een kritische houding aan te nemen.

Indien u meer wilt weten, aarzel dan niet om contact op te nemen met Melchior Spruit, via melchiorspruit@gmail.com.

 

Wil jij ook een rechtvaardige straat?