De rechtvaardige straat in beeld

Een rechtvaardige straat is een plek waar we de rijkdom van de openbare ruimte ten volle kunnen ervaren en benutten. Waar niet één activiteit, zoals ons verplaatsingsgedrag, andere activiteiten bedreigt of onmogelijk maakt.

Met de principes voor een rechtvaardige straat veranderen we het gesprek. Je kunt meedoen door de principes te ondertekenen. Dat kan als organisatie en als burger van alle leeftijden.

De 5 principes van de rechtvaardige straat

1. Openbare ruimte

Steden en dorpen zijn plekken waar wij, mensen, gezamenlijk wonen. De straat is de ruimte tussen onze huizen. Dit is openbare ruimte. 

2. Variatie

Op straat kunnen mensen van jong tot oud allerlei verschillende dingen doen. Kinderen kunnen er opgroeien, planten kunnen er groeien, dieren kunnen er een plek hebben. Er kan worden gespeeld, ontmoet, gewinkeld. Je kunt er rondkijken, deel zijn van de omgeving en de gemeenschap en je kunt er doorheen reizen. Voor welke activiteiten een straat wordt ingericht, hangt af van de plek.

3. Zorgeloosheid

In onze straten kunnen alle mensen gezond leven, zowel geestelijk als lichamelijk. Je hoeft er niet bezig te zijn met de vraag hoe je voorkomt dat je wordt aangereden. Ook niet met de vraag of je per ongeluk een ander kan doden of verwonden. We richten onze aandacht op de vraag hoe we het gevaar wegnemen.

4. Inspraak

Omdat op straat diverse activiteiten plaatsvinden, wordt de inrichting uitgedacht en uitgevoerd door een diverse groep mensen uit verschillende disciplines. Zij geven elkaar nieuwe perspectieven op de vraag waar een straat eigenlijk voor dient. Bewoners nemen deel als burgers, niet als passieve gebruikers van een door experts ingerichte ruimte.

5. Maatschappelijke controle

We hebben controle over de gereden snelheid op straat. Straten kunnen dan worden ingericht aan de hand van andere uitgangspunten dan de snelheidslimiet van onze voertuigen.

Deze organisaties en mensen hebben de principes ondertekend

624

Mensen Steunen de Rechtvaardige Straat: De Kaart van Solidariteit

Wil jij ook een rechtvaardige straat?

Nieuwsitems

Illustratie Lena te Loo: ‘Wat loopt daar door het bos?’

BOSS-dag 2023 – Bewegen Ontmoeten Spelen en Sporten

Op 16 mei organiseert OBB spelmakers + ruimtedenkers een ultiem kennis- en netwerkmoment.

Overal 30 km per uur in de stad?

Uitzending Nieuwsuur
Seven actions towards a better city for kids

De straat is van ons!

Uitzending Pakhuis de Zwijger

Het recht van de snelste

Pleidooi voor andere kijk op mobiliteit

WUR-Student staat voor DRS in petitie 

Beeld: Helene Seevinck
Actiegroep Nieuwe Mobiliteit Wageningen: "Op naar toekomstige mobiliteit: stop de asfaltering op en rondom de Campus"

Eerste vruchtbare werksessie De Rechtvaardige Straat

Op 27 september hebben we de eerste werksessie gehouden met ondertekenaars van het manifest.

De straat is nu vooral van de auto

Beeld: Bram Petraeus
Artikel Trouw

Heb jij een idee?

Heb jij een idee om tot een rechtvaardige straat te komen?